RSS Facebook

Karta stavby 

Kostel sv. Antonína Paduánského v Milešově

 
Milešov | Velemín - Milešov
Mileschau
GPS: 49.5873886N, 14.2219989E
Autor:
Antonio (della) Porta
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1669 - 1680
Sloh:
baroko
O stavbě

Kostel byl založen v roce 1669, vystavěn asi v letech 1672–1680 nákladem Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic na vyvýšenině jihozápadního okraje obce a byl původně koncipován jako pohřební kaple rodu Kaplířů. Stavba je raně barokní, jednolodní, obdélná s bočními kaplemi, není orientovaná na východ. Další stavební úpravy proběhly v pol. 18. a v 2. pol. 19. století. Hlavní vstupní průčelí je tříosé, členěné vysokým pilastrovým řádem a lizénovými rámci. Ve střední části se nachází plasticky zdobený portál s rokokovými dveřmi z roku 1756, nad ním okno ve tvaru položeného oválu. Ve sloupové edikule se segmentovým štítem je umístěn znak Kašpara Zdeňka Kaplíře. V bočních částech jsou nad sebou vždy dvě niky s mušlovou konchou a s kamennými barokními plastikami sv. Václava, Ludmily, Vojtěcha a Prokopa, které jsou dílem A. Kitzingera.

Pilastry jsou ukončeny kamennými korintskými hlavicemi, které nesou prolamované kladí vyplněné štukovými festony. Fasáda je ukončena volutovým štítem s trojúhelným nástavcem, na nástavci 3 kamenné vázy, po stranách štítu kamenné obelisky. V ose štítu nika se sochou sv. Víta.

Dřevěná čtyřboká zvonice na terénní hraně za kostelem v ose presbytáře zanikla požárem v r. 1984 a dnes z ní zbývá pouze kamenná podezdívka. Ke kostelu vede rovné jednoramenné kamenné schodiště původně zdobené kamennými koulemi, před vstupem do kostela je rovná plocha lemovaná nízkou zděnou zídkou.

Od r. 1945 kostel chátral, dnes o jeho obnovu usiluje Kruh přátel kostela Sv. Antonína Paduánského v Milešově (viz webový odkaz).

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Možný předobraz:

J. B. da Vignola a Giacomo della Porta: Kostel Il Gesú v Římě (1568)

Odkazy

Web k obnově kostela včetně SHP:
www.kostel-milesov.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

[IMG]

Turistika.cz

[IMG]

celkový pohled na Milešov, zámek a kostel sv. Antonína Paduánského od A. Porty

SchiDD, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39958523

[IMG]

pohled ze vsi

Juan de Vojníkov, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11608694

[IMG]

Juan de Vojníkov, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11608714

[IMG]

schody ke kostelu

Juan de Vojníkov, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11608704

[IMG]

znak nad vstupním portálem

Juan de Vojníkov, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11608708

[IMG]

interiér kostela

www.kostel-milesov.cz

[IMG]

cesta ke kostelu

Juan de Vojníkov, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11608700

[IMG]

vstupní portál

Juan de Vojníkov, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11608713

[IMG]

foto z průzkumu krypty Kaplířů ze Sulevic

NPÚ Ústí nad Labem