RSS Facebook

Novinky 

[IMG]

Zámek Liběšice

18. 01. 2024 | Přidáváme střípek do mozaiky rozsáhlého díla K. I. Dientzenhofera.

[IMG]

Den architektury 2023 v Litoměřicích a Terezíně

15. 09. 2023 | Jako každý rok, i letos se můžete zdarma zúčastnit celorepublikového festivalu Den architektury. V neděli 1. 10. od 13:00 se koná prohlídka nově zrekonstruované staré radnice - dnešního Oblastního muzea v Litoměřicích.

Ve stejný čas můžete navštívit běžně nepřístupná ztracená zákoutí v Terezíně.

Na obě akce je omezená kapacita a nutná rezervace.

[IMG]

Den architektury 2022 v Litoměřicích

27. 09. 2022 | Jako každý rok se v mnoha městech ČR koná Den architektury. I letos se připojují Litoměřice. S kurátorem Oblastního muzea Janem Peerem můžete v neděli 2. 10. navštívit místa, kde započaly dějiny města. Exkurzi završí prohlídka katedrály sv. Štěpána se zaměřením na její uměleckohistorickou výzdobu. Procházka nejen po stavbách podílejících se nejvýznamněji na překrásném panoramatu města, kterými jsou biskupská rezidence a zmíněná katedrála, ale průvodce rovněž přiblíží další architektonicky významné budovy samotného Dómského náměstí a blízkého okolí. Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny. Sraz v neděli 2. 10. ve 14:00 před katedrálou sv. Štěpána, Dómské náměstí.

[IMG]

Terezín - Vize 2030

10. 12. 2019 | Vedení města Terezín společně s FA ČVUT v Praze a FUA TU v Liberci zve na prezentaci odborníků a besedu s občany o možnostech, perspektivách a plánech pro dlouhodobě udržitelnou revitalizaci Terezína v rámci rozsáhlé iniciativy Terezín - vize 2030. Ve středu od 17:00 v aule Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně vystoupí architekti Jan Hendrych, Tomáš Efler, Jiří Janďourek, krajinářská architektka Radmila Fingerová, iniciátor aktivity Ivan Němec a šéfredaktor ERA21 a zakladatel tohoto portálu Filip Landa.

[IMG]

Den architektury 2019 v Litoměřicích

07. 09. 2019 |
so 5. 10., 14:00, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7

Jak se proměnilo město Litoměřice během 19. a 20. století přiblíží historik umění Petr Macek. Poukáže na zajímavé rekonstrukce, nově vzniklé objekty a přístupy památkové péče v průběhu let. 

ne 6. 10., 14:00, U Kapličky, Pokratice
Exkurze po okrajových částech Litoměřic – Předměstí a Pokratic s Janem Peerem, kurátorem Oblastního muzea v Litoměřicích. Zaměříme se na proměnu zástavby posledních sta let, zvláštní ohled bude brán na stavební úpravy uskutečněné po roce 1989. Bude prostor také pro diskuzi o podobách rekonstrukcí a vybavenosti sídlišť.

[IMG]

Den architektury 2018 - Bydlení za Rakouska-Uherska a 1. republiky

06. 09. 2018 | Podobu městského bydlení, které vznikalo za hradbami historického jádra Litoměřic, reprezentují jak výstavné secesní vily a činžovní domy vznikající ještě v době rakouského mocnářství, tak stavby moderního funkcionalismu 1. republiky.
Sraz: ne 30. 9., 14.00, před kinem Máj.
Procházku organizuje Oblastní muzeum v Litoměřicích.

[IMG]

Mauzoleum rodiny Schrollů

24. 07. 2018 | Přidali jsme na web pozoruhodnou stavbu vídeňského architekta Ludwiga Zettla původem z Poděbrad, kterou navrhl pro Josefa Schrolla, obchodníka s textilem. Jde o rodinnou hrobku, umístěnou na kopci Hradec vedle zaniklého pravěkého a slovanského hradiště.

[IMG]

Evangelický kostel v Třebenicích

13. 10. 2017 | Díky Mgr. Lence Hájkové z NPÚ Ústí n. L. došlo k zpřesnění autorství evangelického kostela v Třebenicích (Muzeum českého granátu). Původně uváděné A. H. Groh je zkomolením jména August Hugo Grothe. Aktualitu ústeckého památkového ústavu přinášíme jako novinku na našem webu.

<Stránka 1/8<