RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Přelet nad hypermarketovým hnízdem

16. 02. 2016 | Řada západoevropských metropolí se již poučila a ve snaze minimalizovat negativní dopady hypermarketů sestavuje podrobné plány, kolik nových obchodů si město může dovolit a za jakých podmínek. V Česku naproti tomu snahy o usměrňování obřích prodejen zatím odmítáme, nejčastěji s poukazem na všeřešící volnou ruku trhu. Hypermarketové řetězce mají také obrovskou ekonomickou moc a z ní vyplývající moc politickou. Dalším faktorem, který jim pomáhá při vítězném tažení našimi městy, bývá nízký zájem občanů o dění ve své obci. Ale i tehdy, když občané vyjádří svůj nesouhlas, prosazují zástupci obcí zájmy řetězců bez ohledu na veřejné mínění a někdy i bez ohledu na zákony. Dokládají to případy popsané v této publikaci, které bohužel nejsou ojedinělé.

[IMG]

Dominika Taklová: Dům milovníka knih

30. 04. 2013 | Semestrální téma zástavby po dlouhá léta prázdné proluky v blízkosti kina Máj, vzniklo jako zadání litoměřické architektonické dílny Archi|LTM.

[IMG]

Sandra Honsová: Konverze korunního pivovaru v Litoměřicích

30. 04. 2013 | Semestrální téma konverze korunního pivovaru v Litoměřicích, vzniklo jako zadání litoměřické architektonické dílny Archi|LTM. Studie se zabývá myšlenkou obnovení objektu původního měšťanského pivovaru v samotném centru města. Jeho vnitřní prostory uchvátí snad každého uživatele. Cílem tétoo revitalizace je obnovení částečného provozu a produkce tohoto pivovaru, vytvoření pivních lázní a konferenčního centra.

[IMG]

Architektonický workshop Archi|LTM

31. 03. 2013 | Architektura je všim co nás obklopuje. Vším co tvoří naše města, krajinu, prostředí, svět... Litoměřice, díky své historii a lidem, kteří zde působili, mají architekturu úchvatnou. Naše generace by z ní ale neměla těžit, nýbrž se o ni také starat. Rozvíjet ji, přemýšlet nad ní. Vytvářet vize a ty podrobovat nejtvrdší kritice, s tím cílem, aby si architektura Litoměřic zachovala svou hodnotu a úroveň. Projekční atelier Precisarchitecture, sídlem v Litoměřicích, proto připravil projekt věnovaný obyvatelům Litoměřic a studentům architektury. Je jím Architektonická dílna Archi|LTM.

[IMG]

Eliška Korčáková | Výletní restaurace na vrchu Hořidla

13. 02. 2013 | Předmětem projektu je návrh výletní restaurace v otevřené krajině nedaleko Českého středohoří. Původně na tomtéž místě stála výletní restaurace vystavěna v roce 1935 německým majitelem. Vzhledem k poloze v bývalých Sudetech byla během války zničena.

Objekt výletní restaurace je navržen jako jedna hmota kopírující sklon svahu. Vstupní podlaží nabízí zázemí návštěvníkům restaurace i rozhledny, v 1NP je několik pokojů s možností ubytování, a v 1PP, které je částečně pod úrovní terénu se nachází technické zázemí a byt pro zaměstnance/majitele.

Stavba v sobě nese myšlenku nedělních procházek a aktivního trávení volného času.

[IMG]

Zmizelé kostely: kostel sv. Michala

04. 11. 2012 | Postupně budeme uveřejňovat prezentace, které jste mohli shlédnout v Den architektury 30. 9. 2012. Cyklus o zmizelých kostelech Litoměřic bude završen souhrnným článkem, kde se dozvíte všechny podstatné informace. Nyní přinášíme prezentaci Hany Havlové ke kostelu sv. Michala.

[IMG]

Zmizelé kostely: kostel sv. Jiří

31. 10. 2012 | Postupně budeme uveřejňovat prezentace, které jste mohli shlédnout v Den architektury 30. 9. 2012. Cyklus o zmizelých kostelech Litoměřic bude završen souhrnným článkem, kde se dozvíte všechny podstatné informace. Nyní přinášíme prezentaci Vojtěcha Ružbatského ke kostelu sv. Jiří.

[IMG]

Zmizelé kostely: kostel sv. Vavřince

24. 10. 2012 | Postupně budeme uveřejňovat prezentace, které jste mohli shlédnout v Den architektury 30. 9. 2012. Cyklus o zmizelých kostelech Litoměřic bude završen souhrnným článkem, kde se dozvíte všechny podstatné informace. Nyní přinášíme prezentaci Jakuba Pleyera ke kostelu sv. Vavřince.

[IMG]

Zmizelé kostely: kostelík Panny Marie

21. 10. 2012 | Postupně budeme uveřejňovat prezentace, které jste mohli shlédnout v Den architektury 30. 9. 2012. Cyklus o zmizelých kostelech Litoměřic bude završen souhrnným článkem, kde se dozvíte všechny podstatné informace. Nyní přinášíme úvod a materiály ke kostelíku Panny Marie v prezentaci Ladislava Bartoše.

[IMG]

Filip Landa: Sad smíření – Památník vězňům Richard

09. 09. 2012 | Diplomová práce se zabývá urbanisticko-krajinářským řešením lokality o rozměrech cca 1,5 x 1 km západně od Litoměřic, kde se nachází bývalá podzemní továrna Richard I a bývalé krematorium. Cílem projektu je vhodné umístění nezbytných provozních objektů pro expozici o historii podzemní továrny a blízkého koncentračního tábora, zpřístupnění a rekonstrukce části podzemí a krajinářské úpravy s důrazem na pietní charakter celého místa.