RSS Facebook

O projektu

"Měšťané v tomto městě, chtějí-li návštěvníky a přátele vlídně pohostiti, nalévají jim obyčejně vína tak štědře a přitom do té míry zapomínají nabízeti jídlo, že si vysloužili pokárání dvojím obecně rozšířeným šlehem. Říká se totiž, že Litoměřičtí dovedou člověka pitím málem udusiti, ale hladem k smrti umořiti, a rovněž, že musí být rád, koho v Žatci nevypískali, v Lounech nezbili a v Litoměřicích neopili. "

(M. Pavel Stránský: Český stát. Z latinského originálu Respublica Bohemia, Leyden 1643, přeložil B. Ryba 1953)

 

Projekt Litoměřice|||Leitmeritz vzniká jako dobrovolná iniciativa několika mladých architektů a studentů, kterým není lhostejný osud rodného města a jeho okolí. Navazuje na koncepci starších sourozenců Ústí /// Aussig.net, Teplice /// Teplitz.net a Liberec:Reichenberg.net.

Litoměřice představujeme jako královské město, Zahradu Čech, barokní perlu na Labi, jedno z nejstarších českých měst a sídlo biskupství, později město na hranicích Sudet. Město s neuvěřitelným kulturně-historickým dědictvím se spoustou památek a unikátní urbanistickou strukturou.

 

Litoměřice|||Leitmeritz vzniká jako online databáze kvalitní a historicky cenné architektury, studentských projektů pro litoměřický okres i jako místo veřejné diskuze nad zacházením s prostředím, v němž denně žijeme. Aniž si to uvědomujeme, architektura je nejvíce viditelným obrazem společnosti. A člověku se lépe ničí to, co nezná. Cílem stránek je zmapování architektonického vývoje obcí na Litoměřicku, a tím oživení historické paměti a základních vazeb mezi městským prostorem a jeho obyvateli.

 

Mapujeme důležité stavby, zejména ty, u nichž je možné dohledat autora. To znamená, že těžištěm stránek jsou stavby postavené od období baroka až do současnosti. Uvítáme jakýkoliv aktivismus, veškeré doplňující informace či objevy, scany dokumentů, bakalářské a diplomové práce nebo odkazy na zdroje. Projekt je apolitický (ve smyslu současného pojetí politiky, nikoliv ve smyslu "polis"); jeho účelem je lidi stmelovat, nikoliv rozdělovat.

Metodika práce

Objekty, které zveřejňujeme, musí vykazovat architektonickou kvalitu, případně odrážet názory a fenomény své doby v architektuře. Mechanicky toho dosahujeme selekcí autorů a staveb podle několika kritérií:

  • výskyt autora v odborné literatuře
  • výskyt autora ve webových databázích
  • výskyt autora nebo stavby v dobových publikacích
  • kvalita v kontextu dobové scény
  • reprezentace určitého fenoménu
  • vliv projektu na město

Zároveň publikujeme výběr studentských projektů, které vznikají na různých fakultách architektury či v rámci litoměřické archidílny, která se pomalu stává každoroční tradicí. Studentské práce nemohou být z principu součástí databáze, proto je pro ně vyčleněna zvláštní sekce mezi studiemi.

 

O nás

Ing. arch. Filip Landa (1984, Litoměřice) je iniciátor a koordinátor projektů Liberec:Reichenberg.net a Litoměřice|||Leitmeritz.net a od r. 2017 šéfredaktor renomovaného architektonického časopisu ERA21. Absolvoval Gymnázium J. Jungmanna v Litoměřicích a Fakultu umění a architektury TU v Liberci (2012), studoval také v Belgii (Sint-Lucas Architectuur Gent, 2010–2011) a doktorské studium na FA ČVUT v Praze. V rámci Výzkumného centra FA ČVUT byl koordinátorem a editorem výzkumu zabývajícího se novou metodikou zadávání územních plánů. Je držitelem ceny rektora TUL 2012 za výjimečnou diplomovou práci pro Litoměřice. Architektonickou praxi absolvoval v Nizozemsku (MATH architecten, Delft, 2009) a v USA (Page & Turnbull, San Francisco, 2009). Od roku 2011 spolupracoval s pražským ateliérem Sféra architekti, od roku 2016 provozuje s manželkou samostatnou praxi v Českých Budějovicích (FAKT architekti). Pedagogicky působil na FA ČVUT v Praze a na Katedře stavebnictví VŠTE v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se snaží o obrodu duchovních a kulturních hodnot ve své vlasti. Je členem Komise pro rozvoj metropolitní oblasti ČB a hraje na fagot v komorním orchestru Collegium Musicum Budvicense.

Kontakty na autory

Filip Landa
landa.filip@gmail.com

Občanské sdružení 400/27

Na Výsluní 2098/13
400 11 Ústí nad Labem

Jsme na FACEBOOKU

 

Další spolupracovníci

Ing. arch. Ladislav Bartoš (1984, Litoměřice) - památkář NPÚ Praha

Ing. arch. Eliška Korčáková (1989, Litoměřice) vystudovala Fakultu architektury ČVUT.

Ing. arch. Petr Schwarzbeck (1978, Litoměřice) absolvoval Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích a Fakultu architektury ČVUT v Praze. Profesní praxi nabyl v ateliérech Antošová-Jarkovský, Doubner spol., MS group a GWP v Leedsu (UK). V letech 1999 - 2003 působil v Institutu současného umění M.E.C.C.A. v Terezíně. Od roku 2007 je členem České komory architektů, v roce 2011 založil vlastní architektonické studio Blackback. Je celoživotně ovlivněn působením v miřejovickém ateliéru akad. mal. Arnolda Richtera.

Spolupracujeme s

Občanské sdružení 400/27 - garant projektů Město-Stadt.net. Sdružení v roce 2001 založila skupina tehdejších studentů Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Jejich cílem je především organizování dlouhodobějších dokumentaristických fotografických projektů, které mají ale přesah i do dalších oborů, například do sociologie či architektury. Sdružení má za sebou v tuto chvíli už několik projektů: V letech 2001 a 2002 organizovalo roční fotografické mapování života v Ústí nad Labem . V letech 2005, 2006 a 2010 pak členové sdružení pracovali na projektu Obrázky z mé rodné vesnice Lipová – Spansdorf 1915 – 2005 - 2010 (www.lipova-spansdorf.net), který vychází z díla někdejšího ústeckého archiváře F. J. Umlaufta.

Poděkování za poskytnutí materiálů a jinou pomoc

Mgr. Jaroslav Zeman - historik architektury z projektu Liberec:Reichenberg.net

Ing. Petr Macek, Ph.D. - historik architektury, litoměřický rodák, pracovník Ústavu dějin umění FF UK

Archiv stavebního úřadu MěÚ Litoměřice - zejm. jeho vedoucí Ing. Jan Nejtek

Mgr. Martin Bálek - programátor

[IMG]

[IMG]

o.s. 400/27