RSS Facebook

Novinky 

Zámek Liběšice

18. 01. 2024 | Přidáváme střípek do mozaiky rozsáhlého díla K. I. Dientzenhofera.

Den architektury 2023 v Litoměřicích a Terezíně

15. 09. 2023 | Jako každý rok, i letos se můžete zdarma zúčastnit celorepublikového festivalu Den architektury. V neděli 1. 10. od 13:00 se koná prohlídka nově zrekonstruované staré radnice - dnešního Oblastního muzea v Litoměřicích.

Ve stejný čas můžete navštívit běžně nepřístupná ztracená zákoutí v Terezíně.

Na obě akce je omezená kapacita a nutná rezervace.

Den architektury 2022 v Litoměřicích

27. 09. 2022 | Jako každý rok se v mnoha městech ČR koná Den architektury. I letos se připojují Litoměřice. S kurátorem Oblastního muzea Janem Peerem můžete v neděli 2. 10. navštívit místa, kde započaly dějiny města. Exkurzi završí prohlídka katedrály sv. Štěpána se zaměřením na její uměleckohistorickou výzdobu. Procházka nejen po stavbách podílejících se nejvýznamněji na překrásném panoramatu města, kterými jsou biskupská rezidence a zmíněná katedrála, ale průvodce rovněž přiblíží další architektonicky významné budovy samotného Dómského náměstí a blízkého okolí. Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny. Sraz v neděli 2. 10. ve 14:00 před katedrálou sv. Štěpána, Dómské náměstí.

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

21. 01. 2018 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Litoměřice. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude zařazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj.

Rubriky 

Zmizelé Litoměřice I - zmizelé kostely

ilustrace serialu

Počet litoměřických kostelů a jejich vysoké architektonické kvality odpovídají mimořádnému významu města: od raně středověké aglomerace přes přední královské město vrcholného středověku až po sídlo jednoho z prvních biskupství v rekatolizujících se Čechách 17. století. Celá řada barokních kostelů z tohoto období tvoří dodnes ozdobu města. V tomto článku se však budeme zabývat naopak těmi svatyněmi, o jejichž podobě dnes svědčí již jen menší či větší pozůstatky v ulicích města, případně pouze archivní materiály.

Studie 

Vinařství u Litoměřic - ateliér A1 na UMPRUM

ilustrace studie

Přinášíme prezentaci studentských projektů stavby vinařství u Litoměřic - v lokalitě pod Radobýlem - z ateliéru A1 na pražské UMPRUM pod vedením prof. Jana Šépky a arch. Mirky Gulbisové z letního semestru 2022/23.