RSS Facebook

Novinky 

Terezín - Vize 2030

10. 12. 2019 | Vedení města Terezín společně s FA ČVUT v Praze a FUA TU v Liberci zve na prezentaci odborníků a besedu s občany o možnostech, perspektivách a plánech pro dlouhodobě udržitelnou revitalizaci Terezína v rámci rozsáhlé iniciativy Terezín - vize 2030. Ve středu od 17:00 v aule Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně vystoupí architekti Jan Hendrych, Tomáš Efler, Jiří Janďourek, krajinářská architektka Radmila Fingerová, iniciátor aktivity Ivan Němec a šéfredaktor ERA21 a zakladatel tohoto portálu Filip Landa.

Den architektury 2019 v Litoměřicích

07. 09. 2019 |
so 5. 10., 14:00, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7

Jak se proměnilo město Litoměřice během 19. a 20. století přiblíží historik umění Petr Macek. Poukáže na zajímavé rekonstrukce, nově vzniklé objekty a přístupy památkové péče v průběhu let. 

ne 6. 10., 14:00, U Kapličky, Pokratice
Exkurze po okrajových částech Litoměřic – Předměstí a Pokratic s Janem Peerem, kurátorem Oblastního muzea v Litoměřicích. Zaměříme se na proměnu zástavby posledních sta let, zvláštní ohled bude brán na stavební úpravy uskutečněné po roce 1989. Bude prostor také pro diskuzi o podobách rekonstrukcí a vybavenosti sídlišť.

Den architektury 2018 - Bydlení za Rakouska-Uherska a 1. republiky

06. 09. 2018 | Podobu městského bydlení, které vznikalo za hradbami historického jádra Litoměřic, reprezentují jak výstavné secesní vily a činžovní domy vznikající ještě v době rakouského mocnářství, tak stavby moderního funkcionalismu 1. republiky.
Sraz: ne 30. 9., 14.00, před kinem Máj.
Procházku organizuje Oblastní muzeum v Litoměřicích.

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

21. 01. 2018 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Litoměřice. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude zařazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj.

Rubriky 

Zmizelé Litoměřice I - zmizelé kostely

ilustrace serialu

Počet litoměřických kostelů a jejich vysoké architektonické kvality odpovídají mimořádnému významu města: od raně středověké aglomerace přes přední královské město vrcholného středověku až po sídlo jednoho z prvních biskupství v rekatolizujících se Čechách 17. století. Celá řada barokních kostelů z tohoto období tvoří dodnes ozdobu města. V tomto článku se však budeme zabývat naopak těmi svatyněmi, o jejichž podobě dnes svědčí již jen menší či větší pozůstatky v ulicích města, případně pouze archivní materiály.

Studie 

Roman Balšán: Rekonstrukce Labskozámeckého pivovaru

ilustrace studie

Projekt rekonstrukce Labskozámeckého pivovaru v Litoměřicích, za který student pražské UMPRUM Roman Balšán získal zvláštní cenu Ministerstva průmyslu a ochodu ČR v rámci soutěžní přehlídky diplomových prací v oboru architektura, si bezesporu zaslouží pozornost. Kéž by se stal katalyzátorem diskuze nad budoucností tohoto hodnotného areálu. Pivovar byl postaven v novorománském slohu v roce 1858 německými investory. Fungoval až do druhé světové války, kdy byl přestavěn na chladírny a podzemní část byla využívána jako továrna Albis-Werke na letecké součástky a výzbroj pro válečné účely. Po druhé světové válce byl přestavěn na mrazírny. Pod názvem Litoměřické mrazírny fungoval podnik do roku 1996, kdy prošel privatizací. Od té doby areál chátrá.