RSS Facebook

Novinky 

Terezín - Vize 2030

10. 12. 2019 | Vedení města Terezín společně s FA ČVUT v Praze a FUA TU v Liberci zve na prezentaci odborníků a besedu s občany o možnostech, perspektivách a plánech pro dlouhodobě udržitelnou revitalizaci Terezína v rámci rozsáhlé iniciativy Terezín - vize 2030. Ve středu od 17:00 v aule Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně vystoupí architekti Jan Hendrych, Tomáš Efler, Jiří Janďourek, krajinářská architektka Radmila Fingerová, iniciátor aktivity Ivan Němec a šéfredaktor ERA21 a zakladatel tohoto portálu Filip Landa.

Den architektury 2019 v Litoměřicích

07. 09. 2019 |
so 5. 10., 14:00, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7

Jak se proměnilo město Litoměřice během 19. a 20. století přiblíží historik umění Petr Macek. Poukáže na zajímavé rekonstrukce, nově vzniklé objekty a přístupy památkové péče v průběhu let. 

ne 6. 10., 14:00, U Kapličky, Pokratice
Exkurze po okrajových částech Litoměřic – Předměstí a Pokratic s Janem Peerem, kurátorem Oblastního muzea v Litoměřicích. Zaměříme se na proměnu zástavby posledních sta let, zvláštní ohled bude brán na stavební úpravy uskutečněné po roce 1989. Bude prostor také pro diskuzi o podobách rekonstrukcí a vybavenosti sídlišť.

Den architektury 2018 - Bydlení za Rakouska-Uherska a 1. republiky

06. 09. 2018 | Podobu městského bydlení, které vznikalo za hradbami historického jádra Litoměřic, reprezentují jak výstavné secesní vily a činžovní domy vznikající ještě v době rakouského mocnářství, tak stavby moderního funkcionalismu 1. republiky.
Sraz: ne 30. 9., 14.00, před kinem Máj.
Procházku organizuje Oblastní muzeum v Litoměřicích.

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

21. 01. 2018 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Litoměřice. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude zařazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj.

Rubriky 

Ad architektonická soutěž na území kasáren pod Radobýlem

ilustrace serialu

V Litoměřicích proběhla veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v rámci projektu o Cenu Petra Parléře 2014. Porota ve složení Ing. arch. Milan Košař (předseda), doc. Ing. arch. Jan Mužík, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Ing. Petr Velička a Mgr. Karel Krejza rozhodla o vítězi a nasměrovala tak budoucí rozvoj této významné městské lokality o rozloze 27 ha. A nešetříme kritikou.

Studie 

Přelet nad hypermarketovým hnízdem

ilustrace studie

Řada západoevropských metropolí se již poučila a ve snaze minimalizovat negativní dopady hypermarketů sestavuje podrobné plány, kolik nových obchodů si město může dovolit a za jakých podmínek. V Česku naproti tomu snahy o usměrňování obřích prodejen zatím odmítáme, nejčastěji s poukazem na všeřešící volnou ruku trhu. Hypermarketové řetězce mají také obrovskou ekonomickou moc a z ní vyplývající moc politickou. Dalším faktorem, který jim pomáhá při vítězném tažení našimi městy, bývá nízký zájem občanů o dění ve své obci. Ale i tehdy, když občané vyjádří svůj nesouhlas, prosazují zástupci obcí zájmy řetězců bez ohledu na veřejné mínění a někdy i bez ohledu na zákony. Dokládají to případy popsané v této publikaci, které bohužel nejsou ojedinělé.