RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Francesco Caratti

 

1615 Bissone (dnešní Švýcarsko)

1677 Praha

O autorovi

Italský architekt, narozen mezi lety 1615–1620. Vyučil se patrně ve Vídni, do Čech přišel přes Moravu (Valtice 1645). Jeho pobyt v Praze je doložen od roku 1652. Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších raně barokních architektů v Čechách. Pracoval pro šlechtu i pro církev; byl ovlivněn severoitalskou architekturou, jeho stavby se vyznačují ojedinělou monumentalitou. K jeho nejvýznamnějším a archiválně doloženým dílům patří dnes již zaniklý dominikánský kostel sv. Maří Magdaleny na Malé Straně a Černínský palác v Praze na Hradčanech (dnes Ministerstvo zahraničních věcí), který připomíná stavby Palladiovy, ale dociluje v kolosálním měřítku jiného účinku, než stavby renesanční a manýristické. Dvorní fasády Černínského paláce jsou členěny pomocí tzv. vpadlých polí, které pocházejí z inspirace vídeňskou raně barokní architekturou.

Stavby jinde

Černínský palác, Praha (1649–1654) 
Palác Michnů z Vacínova (Michnovský palác), Praha
západní průčelí Kostela sv. Jiří na Pražském hradě (kol. 1670)
Staré probošství na III. nádvoří Pražského hradu
Kostel Povýšení Sv. Kříže, Kosmonosy (1670–1674) 

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

LIBRI - Kdo byl kdo:
www.libri.cz

Královská cesta:
www.kralovskacesta.cz

Stavby autora

[IMG]

1684 Zámek Roudnice nad Labem