RSS Facebook

Karta stavby 

Evangelický kostel pokoje

 
nároží ulic Krátká a Karla Maličkého | Lovosice
Teplická, Jahnova
GPS: 50°30'57.900"N, 14°2'43.118"E
Autor:
Paul Lange
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1905 - 1905
Sloh:
secese
Aktuální název:
Mírový kostel Církve československé husitské
Historický název:
Lutherische Friedenskirche
Lidový název:
Mírový kostel
O stavbě

Obec německé (luteránské) evangelické církve byla v Lovosicích založena roku 1900. O pět let později byl postaven nevelký secesní kostel s poměrně mohutnou věží. V dostupné literatuře se mylně uvádí, že byl kostel postaven podle projektu renomované kanceláře Lossow u. Kühne, která však v době stavby kostela ještě ani neexistovala. Pod projektovou dokumentací je ve skutečnosti podepsán architekt Paul Lange z Lipska. Lovosičtí evangelíci měli obecně dobré vztahy s tamní evangelickou obcí, což dokládá i fakt, že slavnostní řeč při položení základního kamene pronesl lipský pastor Dr. Max Ahner. Realizace se ujal lovosický stavební podnik, jehož vlastníky byli Wenzel Gruss a Karel Seemann.
Kostel je jednolodní, obdélný, s trojbokým závěrem, s vysokými okny a hranolovou věží. Zvony s trojhlasným G-dur vyzváněním byly objednány ve slévárně zvonů C. Schwabe ve městě Biala (Polsko) a byly dodány v polovině října 1905. Provedení sklářských prací bylo svěřeno firmě Richard Schlein - Glasmalerei v Hrádku nad Nisou. V neděli 17. prosince 1905 se v novém kostele konala v 15 hodin první bohoslužba. Evangelický kostel měl tehdy 165 míst k sezení. Topení zajišťovala dvoje velká kamna a večerní bohoslužby se konaly při plynovém světle. Nedlouho po dostavbě a vysvěcení se nový kostel začal objevovat také na dobových pohlednicích.
Po roce 1945 kostel získala Církev Československá husitská, která však nebyla schopná provádět potřebnou údržbu. Objekt proto zchátral. Až v letech 2008–09 proběhla první část obnovy, která zajistila opravu věže. V roce 2012 byla stavba prohlášena kulturní památkou.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Lovosický dnešek - články o Mírovém kostele:
web.meulovo.cz

web.meulovo.cz

Kostel kulturní památkou:
litomericky.denik.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Kostelycz:
www.kostelycz.cz

Noc kostelů:
www.nockostelu.cz

[IMG]

exteriér kostela

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

exteriér kostela

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

exteriér kostela

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

exteriér kostela

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

prostý dřevěný portikus

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

interiér kostela

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

pohled na presbytář

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

detail sloupu nesoucího kruchtu

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

interiér kostela

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

pohled na kruchtu

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

detail kování u schodiště na kruchtu

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

ve zvonici

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

historická pohlednice (1910) - Teplická (dnes Krátká) ulice

Rössler, J.; Nesvarba, M: Lovosice - paměť města, 2000

[IMG]

historická pohlednice (1905)

Rössler, J.; Nesvarba, M: Lovosice - paměť města, 2000

[IMG]

historická pohlednice Krátká ul.

archiv J. Zemana

[IMG]

Půdorysy

archiv CČSH Litoměřice

[IMG]

řez

archiv CČSH Litoměřice