RSS Facebook

Článek 

Architektonický workshop Archi|LTM

31. 03. 2013 | autor: Jakub Pleyer

Litoměřice jsou jedním z nejstarších českých královských měst. Vznik tohoto města se datuje na počátek 12. století. Jako Královské město si od 13. do 17. století udrželo dominantní postavení mezi městy celé severní poloviny Čech. Litoměřice byly po hospodářské stránce vzkvétajícím městem, jelikož jim bylo umožněno, na základě přidělených práv, provozovat mnoho činností. Měly vlastní pivovar, mrazírny, byly velmi důležitým přístavem, obchodním uzlem a sídlem ženijního vojska. Dostatek financí pocházejících z těchto aktivit jim umožňoval pečovat o město i po architektonické stránce.


V posledních letech máme pocit, že úroveň architektury v Litoměřicích začíná stagnovat. Místní soudobá tvorba se převážně orientuje na výstavbu katalogových objektů standardních pro 80. a 90. léta. Rekonstrukce objektů probíhá nekoncepčním způsobem majícím za následek degradaci myšlenek a záměrů vtisknutých budově architektem. Dnešní klient chápe stavbu jako nákup v supermarketu. Ta pro něj nese komerční charakter. Jeho starost se upíná pouze k výsledné ceně v poměru s velikostí stavby, nikoliv k její kvalitě a uměleckým hodnotám.


Cílem projektu archi|LTM je pomocí studentských workshopů ukázat možnosti kvalitní a moderní architektury aplikované na naše město a okolí. Tyto workshopy se pomalu stávají tradicí a letos již druhým rokem spojují studenty škol architektury. Jako téma workshopu je vždy zvolena problematika vycházející z potřeb města a během “prodlouženého” víkendu je vypracováno kolem 25 projektů následně prezentovaných před představiteli a občany Litoměřic. Projekty vznikají pod dohledem odborníků z řad praktikujících architektů a teoretiků. Po ukončení ročníku vzniká publikace shrnující všechny vzniklé projekty.
Naším cílem není pouze kritizovat současný stav, nýbrž poukázat na hodnoty stávající architektury, nabídnout nové myšlenky, nestranné pohledy a nápady.

Od roku 2011 proběhly v Litoměřicích již tři architektonické workshopy s tímto cílem. Postupně řeší aktuální problémy na poli architektury v našem městě, mezi nimi například témata současná architektura v památkové rezervaci, chráněnné krajinné oblasti nebo veřejném prostoru. Ten poslední právě v těchto dnech probíhá...

Všechny projekty a novinky můžete shlédnout na www.pleyer.cz/archidilna

[IMG]

Logo ArchiLTM