RSS Facebook

Článek 

Den architektury 2013 v Litoměřicích

20. 09. 2013 | autor: Litoměřice|||Leitmeritz.net

Po roce, kdy jsme šli po stopách zmizelých litoměřických kostelů, je zde opět DEN ARCHITEKTURY. Každá historická epocha měla za následek rozrůstání města do okolní krajiny. Středověké Litoměřice byly ohraničeny hradbami, německé Litoměřice 19. století svou hranici posunuly mezi dvě železniční tratě a současné Litoměřice ji obtížně hledají. Vilová čtvrť pod Mostnou horou nese znaky lokátorského činu, rezidenční satelit na Miřejovické stráni už nikoliv. Srovnáním těchto dvou přístupů k výstavbě města poukážeme na příčinné souvislosti současné urbanistické praxe a její důsledky pro nás, obyvatele Litoměřic.

Mezi hlavní hosty odpoledne bude patřit vedoucí Ústavu urbanismu FA ČVUT doc. Ing. arch. Jan Jehlík a litoměřický architekt Ing. arch. Martin Hejl.

6. 10. 2013 od 14:00 před GJJ | akce je zdarma a není nutné se nikde registrovat

DEN ARCHITEKTURY je pořádán pod záštitou občanského sdružení KRUH. Ve dnech 5. - 6. 10. 2013 bude probíhat ve více než 40 českých městech. Litoměřický Den architektury pořádá platforma Litoměřice|||Leitmeritz.net ve spolupráci s o.s. 400/27 a za přispění dotace z programu podpory v oblasti kultury Města Litoměřice. Více informací na www.denarchitektury.cz


PROGRAM:

Sraz je 6. 10. 2013 ve 14:00 před Gymnáziem Josefa Jungmanna.


14:00 Procházka vilovou čtvrtí pod Mostkou s krátkým komentářem

14:30 Komentovaná prohlídka Muthesiovy vily
15:30 Komentovaná prohlídka restaurace a rozhledny na Mostné hoře
16:00 Povídání/Diskuze, restaurace Mostná hora

Jan Jehlík: Chvála urban sprawlu? 
Martin Hejl: Zkušenosti s územním plánováním v Nizozemsku
moderuje Filip Landa

Doc. Ing. arch. Jan Jehlík v r. 1985 vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, v letech 1985-1991 byl zaměstnán ve Stavoprojektu v Ústí nad Labem. Od r. 1991 se věnoval vlastní projekční praxi a v letech 1991 – 1996 působil jako hlavní architekt města Ústí nad Labem. Od r. 1996 založil soukromou firmu „Jan Jehlík architektonická kancelář.“ V r. 2007 se stal vedoucím Ústavu urbanismu FA ČVUT v Praze. Ve své odborné činnosti se zaměřuje zejm. na fyzickou stavbu měst, vazbu mezi architekturou a urbanismem a navrhování veřejného prostoru. Mimo pedagogickou činnost se zabývá reformou výuky urbanismu na ČVUT, inicioval připravovanou konferenci o stavu a perspektivách českého urbanismu (jaro 2010). V r. 2010 se stal docentem na základě habilitačních přednášek na téma „Výuka urbanismu: tvorba prostředí pro tvorbu prostředí“, „Základní funkce města: 1.bezpečí, 2. komunikace, 3. reprezentace“, „Urbanismus jako architektura veřejného prostoru“. Je autorizovaným architektem a členem Autorizační rady České komory architektů. 

Ing. arch. Martin Hejl vystudoval Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích, v roce 2006 graduoval na FUA TU v Liberci, absolvoval také roční stáž na VŠVU v Bratislavě. Architektonickou praxi získal nejdříve v ateliéru ksa. a poté v dánské kanceláři BIG (Bjarke Ingels Group), od r. 2008 pak v renomované kanceláři OMA v Rotterdamu. V současné době vede urbanistický ateliér na FUA TU v Liberci. Se svým ateliérem Kolmo.eu se stal vítězem soutěže o návrh expozice v československém pavilonu na 14. bienále architektury v Benátkách 2014.

[IMG]