RSS Facebook

Karta stavby 

Mostná hora

 
Mostná hora 1 | Litoměřice - Předměstí 94
Lauda Höhe, Návrší svobody - Freiheitshöhe, Kaiser Franz Josefs Höhe, Brückenberg
GPS: 50°32’47.57’’N, 14° 8’14.36’’E
Autor:
Viktor Krause
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1910 - 1910
Sloh:
romantismus
Aktuální název:
Restaurace Legenda, Vyhlídková věž s restaurací na Mostné hoře
Historický název:
Bergwirtschaft auf der Kaiser Franz Josef-Höhe, Výšina svobody
Lidový název:
Mostka
O stavbě

V 18. století byla Mostná hora pahorkem, ze kterého se sváželo dříví na stavbu městského barokního mostu přes řeku Labe. Vrh byl dlouhou dobu holý, bez stromů. V duchu potřeby zušlechťovat a zkrášlovat město došlo v 90. letech 19. století k znovuzalesnění Mostné hory a její přeměně na lesopark. Tehdy, v časech Rakouska-Uherska získala název ´Výšina Franze Josefa,´ po vzniku 1. republiky byla přejmenována na ´Výšinu svobody.´ Iniciativní lidé konce 19.století, ambice města stát se lokálním centrem, touha obyvatel po bydlení v ušlechtilém prostředí a další okolnosti doby zapříčinily změnu ve vývoji města. Otevření města severním směrem od dnešní ulice Na Valech až po Mostku bylo spjato s 80. a 90. léty 19. století. Začalo zde vznikat luxusní předměstí se školami, přírodními plochami, činžovními domy i vilovou čtvrtí. Roku 1902 vzniklo stavební společenství, které skoupilo dominikánské pozemky podél cesty na Mostnou horu, jež byly rozparcelovány na pozemky pro vilovou výstavbu. Nová důmyslná urbanistická struktura ukončovala město ze severu a byla navržena tak, aby hmotově i funkčně komunikovala s tehdejší městskou zástavbou. Domy okolo kompoziční osy vedoucí od historického centra Litoměřic k Výšině císaře Franze Josefa byla zakončena roku 1910 výletní restaurací s rozhlednou. Stavba vznikla z iniciativy “Spolku pro zvelebení města Litoměřic” za vedení vrchního rady Vilhelma Maiera. Z plánů i dobových fotografií je znatelná důležitost práce s veřejným prostorem této lokality (ulice, partery domů, chodníky, ploty, veřejné osvětlení, cesty, lavičky, parkové úpravy). Dnešní Sokolovská ulice, která vede k Mostné hoře, se původně nazývala Laudazeile - Laudova cesta. Tento název přetrval až do roku 1945, kdy byla přejmenována na ulici Stalinovu. Možná i tato pojmenování vypovídající o dějinných událostech částečně svědčí o důležitosti kompoziční osy a vyhlídky. Velkolepé kamenné schody, po kterých se stoupalo k Mostné hoře s vyhlídkovou restaurací na vrcholku, dodnes střeží dvě plastiky lvů.

Objekt byl dokončen roku 1910 dle návrhu architekta Viktora Krauseho, stavbu provedla firma Krause & Posselt. Veřejnosti byla Vyhlídka císaře Františka Josefa zpřístupněna 6. 11. 1910. Věž měla tři funkce – požární hláska, vojenská pozorovatelna a meteorologická stanice I. kategorie. V té době se jednalo o budovu ve výšce 272 m n.m. s věží vysokou 23,7 m, malou verandou a terasou. V roce 1934 byla přistavěna z jihovýchodní strany vinárna (veranda a taneční sál) s altánem. Roku 1938 přibyly ze severozápadní strany veřejné záchodky a byla přivedena kanalizační síť na Mostnou horu. Stavbu 1910 i přístavbu 1934 a 1938 vedla pravděpodobně opět firma Viktora Krauseho, tentokrát ve složení Krause & Walter. Objekt patřil městu až do r. 1955, kdy byla restaurace převedena pod Restaurace a jídelny, n.p. Ústí nad Labem. V roce 1990 byla budova v rámci restitucí opět navrácena městu. Celý objekt byl následně prodán novému majiteli, který dům zrekonstruoval dle původních plánů. V současnosti slouží budova opět svému původnímu účelu.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

MAREK, Vitalij a Josef ROTTER. Litoměřice v proměnách času: kniha třetí. 1. vyd. Hostivice: Baron, 2013. ISBN 978-80-86914-61-9.
MAREK, Vitalij a Josef ROTTER. Litoměřice v proměnách času: kniha druhá. Hostivice: Baron, 2009. ISBN 978-80-86914-35-0.
VOLKOVÁ, Jitka a Vitalij MAREK. Litoměřické ulice. Hostivice: Baron, 2011. ISBN 978-80-86914-38-1.
KOTYZOVÁ, Ilona a Oldřich KOTYZA. Litoměřice. Vyd. 1. Litomyšl: Paseka, 2011, 80 s., [64] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-091-0.

Odkazy

Web restaurace Legenda:
www.mostna-hora.cz

Výskyty v jiných databázích

Turistika cz:
www.turistika.cz

Atlas Česka:
www.atlasceska.cz

Rohledny Kohl:
rozhledny.kohl.cz

Rozhledny ČR:
rozhledny.webzdarma.cz

[IMG]

Pohled k hlavnímu vchodu

foto: Vlastimil Vozka, www.rozhlednovymrajem.cz

[IMG]

Terasa

Archiv Lt-Lt.net

[IMG]

Stavba před rekonstrukcí

Archiv Lt-Lt.net

[IMG]

pamětní cedule na fasádě rozhledny

foto: Alois Hofmann

[IMG]

historická pohlednice (1912)

Litoměřice v proměnách času

[IMG]

historická pohlednice (1912)

Litoměřice v proměnách času

[IMG]

Historická fotografie (1932)

Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad - dokumentační archiv

[IMG]

Historická fotografie (1935 - po dostavbě verandy a tanečního sálu)

Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad - dokumentační archiv

[IMG]

Laudazeile / dnešní Sokolovská ulice (1913)

Litoměřice v proměnách času

[IMG]

Laudazeile / Sokolovská ulice (stav 1912 a 2013)

archiv Hany Havlové

[IMG]

Půdorysy a řez 1910

Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad - dokumentační archiv

[IMG]

Jižní a východní pohled 1910

Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad - dokumentační archiv

[IMG]

Projektová dokumentace - dostavba tanečního sálu (1934)

Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad - dokumentační archiv

[IMG]

Půdorys - dostavba záchodků (1938)

Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad - dokumentační archiv

[IMG]

Situace - projekt kanalizace (1938)

Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad - dokumentační archiv