RSS Facebook

Karta stavby 

Kostel sv. Vojtěcha

 
Počaply | Terezín - Počaply
Podtschapel, Dolní Podčaply, Počáple
GPS: 50°31'21.040"N, 14°11'55.735"E
Autor:
Kilián Ignác Dientzenhofer
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1724 - 1726
Sloh:
baroko
O stavbě

Areál kostela s farou stojí na nízkém návrší nad levým břehem Labe, severně od obce. Existence zdejšího farního kamenného kostelíka je poprvé zmíněna v roce 1352 v registrech papežských desátků. Původní kostel byl zbořen asi během husitských válek, druhý byl vystavěn na jeho zříceninách patrně v r. 1489 a obnoven v letech 1670-1672.
Roku 1724 hrozilo starému kostelu zřícení, proto započaly stavební práce pod vedením políra M. Rechenauera a podle projektu K. I. Dietzenhofera, který v pozdějších letech znovu použil a důsledněji rozvinul princip jednolodní podélné sakrální stavby, vyrůstající z plasticky akcentovaného centrálního prostoru (např. na pražském kostele sv. Jana Na skalce). Barokní kostel v Počaplech byl vysvěcen dne 24. srpna 1726.
Kostel je jednolodní, orientovaný k východu, s baldachýnovou kupolí. Centrální čtvercový prostor s hluboce vykrojenými konkávními stěnami je prosvětlen nápadně velkými kazulovými okny. V podélné ose jsou přiřazeny oválná předsíň a kněžiště s menšími oválnými okny. Nad poměrně široce založenou, sochařsky modelovanou architekturou vystupuje hmotná hranolová věž (obnovena 1897). Ze starého kostela se dochoval zvon svatý Václav, ulitý roku 1506 mistrem Bartolomějem z Prahy. Zvon váží 500 kg a používá se zde dodnes. Kromě zvonu se dochovala i vzácná cínová křtitelnice, která je dnes uložena v břevnovském klášteře.
Impozantní je interiér. Většina zařízení pochází z období vrcholného a pozdního baroka. Za zmínku stojí obraz na hlavním oltáři, který vyobrazuje svatého Vojtěcha vracejícího se z Itálie spolu s benediktiny, se kterými chce založit klášter v Břevnově. Nad ním se nachází obraz svaté Markéty, patronky břevnovského kostela, neboť majitelem zdejšího panství byl právě klášter břevnovsko-broumovský. Současně s kostelem byla vybudována hřbitovní kaple, která sloužila původně jako márnice. Dnes je kaplí „Nejsvětější tváře Ježíšovy“. Pozdně barokní fara u kostela pochází z roku 1750. Poloha kostela sv. Vojtěcha nad řekou za humny vsi je příkladem Dietzenhoferova citu pro krajinné dominanty. Na druhou stranu se poloha stavby potýká s problémem častých záplav. Povodně v roce 2002 si vyžádaly nákladné opravy exteriéru i interiéru kostela.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Kostelycz:
www.kostelycz.cz

[IMG]

letecký pohled

Mapy.cz

[IMG]

celkový pohled

Wikipedie

[IMG]

pohled přes Labe

http://severocech.webnode.cz

[IMG]

západ slunce, pohled přes Labe

foto: Petr Kindl

[IMG]

celkový pohled

Wikipedie

[IMG]

kostel s farou

foto: Petr Kindl

[IMG]

kostel s farou

foto: Petr Kindl

[IMG]

celkový pohled

Wikipedie

[IMG]

interiér

Wikipedie

[IMG]

současný stav interiéru

foto: Petr Kindl

[IMG]

historický snímek interiéru kostela

foto: Jan Ságl 1984

[IMG]

půdorys kostela

Wikipedie

[IMG]

historická pohlednice z r. 1915

Litoměřicko na starých pohlednicích, 2005

[IMG]

historická pohlednice

terezin.cz