RSS Facebook

Karta stavby 

Kaple sv. Jana Křtitele

 
Horní Dubina, Máchova | Litoměřice - Předměstí
Dubina, Johannesstiege
GPS: 50°31'54.664"N, 14°7'52.273"E
Autor:
Giulio (Julius) Broggio
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1676 - 1677
Sloh:
rané baroko
O stavbě

Jako gotický kostel je připomínána již v roce 1384. Radní protokol uvádí žádost biskupa Jaroslava Františka ze Šternberka z roku 1676 o pusté místo po kostelíku sv. Jana na Dubině. Na tomto místě pak byla následujícího roku vystavěna zřejmě Giulio Broggiem dnešní kaple sv. Jana Křtitele, což dokládá nápis na vstupním portálu. Opravována pak byla v letech 1910 a 1955. Nad portálem najdeme též znak tehdejšího litoměřického biskupa Jaroslava Františka ze Šternberka.
Stavba je raně barokní, její kompozice je ještě poplatná renesančnímu prostorovému cítění. Interér drobné centrály uzavírá osmidílná kupole členěná plochými žebry a převedená do půdorysného čtverce pomocí klenbiček - tromp. Také exteriér této prosté stavby je snadno čitelný. Fasádu člení lizénové rámy mezi mělkými nárožními pilastry bez hlavic a celý korpus kaple uzavírá stanová střecha, pod níž je skryta kupole. Nízký stan vrcholí lucernou osvětlenou volskými oky a má nad vstupním průčelím štítový vikýř, který sloužil jako otevřená zvonička. Paralelu k této kapli najdeme v Liběšicích, proto je i tamní hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského připisována G. Broggiovi.
Uvnitř kaple Jana Křtitele se nachází renesanční náhrobek z roku 1573. Dnes jsou uvnitř uskladněny také barokní sochy z původního mostu přes Labe. Bohoslužby se zde pravidelně neslouží.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Kostelycz:
www.kostelycz.cz

Sakrální památky Ústeckého kraje:
www.sakralnipamatky.cz

Noc kostelů:
www.nockostelu.cz

[IMG]

Celkový pohled

sakralnipamatky.cz

[IMG]

Detail lucerny

foto: Antonín Forbelský

[IMG]

Detail štítového vikýře

foto: Antonín Forbelský

[IMG]

znak biskupa Jaroslava Františka ze Šternberka

foto: Antonín Forbelský

[IMG]

Detail okna

foto: Antonín Forbelský

[IMG]

Lucerna

foto: Antonín Forbelský

[IMG]

Socha Panny Marie ze starého mostu přes Labe

foto: Antonín Forbelský

[IMG]

Pohled od kaple směrem k jezuitskému kostelu

foto: Antonín Forbelský