RSS Facebook

Karta stavby 

Zvonice katedrály

 
Dómské náměstí | Litoměřice - Za nemocnicí
Hora sv. Štěpána, Domhügel
GPS: 50°31'56.613"N, 14°7'41.176"E
Autor:
Heinrich Ferstel
Spoluautor:
Franz Sander
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1883 - 1889
Sloh:
neorenesance
O stavbě

Původní starší gotický chrám ani novější barokní katedrála sv. Štěpána neměly věž vůbec. První byla vystavěna z popudu biskupa Huga F. Königsegga v letech 1716 až 1720, kdy byly vybudovány základy věže až do výše 11 metrů. Na nich pak spočívala pouze provizorní dřevěná nástavba.
Výstavbu nové novorenesanční zvonice inicioval biskup Anton Ludvík Frind, který zadal její projekt renomovanému vídeňskému architektovi Heinrichu Ferstelovi. Kvůli nedostatku financí byla stavba posouvána a došlo k ní až v letech 1883 - 89 za biskupa Emanuela Johanna K. Schöbela. Stavbu realizoval litoměřický stavitel Franz Sander, který musel původní návrh z důvodu problémů se zakládáním technicky přepracovat. Přitom poněkud zjednodušil i vnější vzhled věže. Franz Sander byl na svou realizaci náležitě hrdý, jako "Domturmbauer" se dodnes připomíná na svém náhrobku zpodobněním svého stavitelského výkonu namísto kříže.
Zvonice je situována severně od katedrály, v rovině jejího západního průčelí, s nímž je spojena arkádovým obloukem, na kterém je osazen znak biskupa Schöbela. Má formu šestipatrové štíhlé věže. Přízemí stojí na soklu z mohutných kvádrů, další podlaží jsou postavena z omítnutých cihel, na nárožích s bosáží. Poslední patro má výraznou kordonovou římsu, je provedeno z pískovcových kvádrů. Zvonici kryje odstupňovaná helmice se třemi lucernami a špicí, v rozích doprovázenou nižšími obelisky.

Spodní patra mají malá obdélná okénka, páté patro je bez oken, s velkými ciferníky hodin. Šesté patro se otevírá čtyřmi zvukovými okny s kruhovými záklenky.

Vstup do zvonice umožňuje portál v západní stěně, do třetího patra vede šnekové schodiště v trojbokém přístavku u východní stěny. Do dalších pater vedou schody uvnitř věže. Je vysoká 66 metrů, její čtvercový půdorys činí cca 9 x 9 metrů. Od roku 2010 je přístupná pro veřejnost.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Kuča, Karel: Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích, Biskupství litoměřické, Litoměřice 2011.

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

Detail završení zvonice

foto: Karel Kuča

[IMG]

Původní dřevená zvonice na akvarelu z r. 1890

Kuča, K. Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích, Biskupství litoměřické 2011

[IMG]

Návrh H. Ferstela

Kuča, K. Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích, Biskupství litoměřické 2011

[IMG]

Stavba zvonice

Dějiny města Litoměřic

[IMG]

Historická pohlednice (1911)

Z Litoměřic a okolí, Pohledy staré a nejstarší, 1995

[IMG]

Pohled východní branou, 1. třetina 20. stol.

Kuča, K: Průvodce po Dómském náměstí

[IMG]

Katedrála se starou zvonicí. Veduta - C. W. Medau in Leitmeritz.

Kuča, K: Průvodce po Dómském náměstí