RSS Facebook

Karta stavby 

Vyšší reálná škola

 
Sovova - Na Valech | Litoměřice - Předměstí 480
Schulgasse - Wallstrasse
GPS: 50°32'11.177"N, 14°7'55.438"E
Autor:
Josef Mocker
Stavitel:
Ignaz Anton Gaube
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1863 - 1865
Sloh:
empír
Aktuální název:
Lingua Universal a Soukromé gymnázium
Historický název:
Staatsoberrealschule, 4. základní škola
Lidový název:
reálka
O stavbě

Reálku Na Valech postavil v letech 1863 - 1865 Anton Ignaz Gaube podle vítězného návrhu někdejšího absolventa reálky Josefa Mockera, jemuž tak město poskytlo možnost uplatnit znalosti nabyté studiem na vídeňské technice a akademii. Mockerovi bylo v době dokončení stavby teprve třicet let.
Dům mezi ulicemi Sovova a Osvobození má dispozici ve tvaru U. Má tři nadzemní podlaží, půdu a je téměř celý podsklepený. Po celé délce dvorního průčelí probíhá hlavní chodba, z níž jsou přístupné jednotlivé učebny. Schodiště propojující jednotlivá podlaží je dvouramenné, v čele chodby směrem do Sovovy ulice je umístěna tělocvična. K projektu patřila i parková úprava před budovou. Stavba prošla během let mnoha změnami a rekonstrukcemi, které jsou patrné zejm. ve dvorní fasádě.
Na škole působila řada vynikajících pedagogů, mezi něž náležel historik Julius Lippert a badatel o Filipínách světového věhlasu Ferdinand Blumentritt. V roce 1934 byla reálka přetvořena v reálné gymnázium, později v základní školu. Do budovy se nyní vstupuje ze školního dvoru. Původní projekt zřejmě předpokládal s připojením dalších staveb v Sovově ulici, a tím vytvoření uliční fronty, k čemuž však nedošlo. Mezi reálkou a budovou kina je tak volný prostor a severní fasáda domu je slepá.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Soukormá ZŠ Lingua Universal:
www.zslingua.cz

Soukromé gymnázium:
www.stredni.eu

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

průčelí z ulice Na Valech

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

situace

Archiv stavebního úřadu MěÚ Litoměřice

[IMG]

Pohled z ulice Na Valech

Archiv stavebního úřadu MěÚ Litoměřice

[IMG]

Pohled z ulice Osvobození

Archiv stavebního úřadu MěÚ Litoměřice

[IMG]

Historický snímek

Archiv F. Landy

[IMG]

Historické foto - roh ulice Osvobození

Kotyza, O., Kotyzová, I: Zmizelé Čechy - Litoměřice, Paseka, Praha - Litomyšl 2011

[IMG]

Reálka s pomníkem Josefa II., odstraněným po r. 1918

Kotyza, O., Kotyzová, I: Zmizelé Čechy - Litoměřice, Paseka, Praha - Litomyšl 2011

[IMG]

Řez

Archiv stavebního úřadu MěÚ Litoměřice

[IMG]

Půdorys 1. patra

Archiv stavebního úřadu MěÚ Litoměřice