RSS Facebook

Karta stavby 

Vila v Roudnici nad Labem

 
Na Terase | Roudnice nad Labem
GPS: 50°25'14.769"N, 14°16'40.084"E
Spoluautor:
Ladislav Lábus - (Lábus AA)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1999 - 2001
O stavbě

Projekt k tomuto známému a často publikovanému domu vznikl v roce 1998 a realizace stavby do roku 2001. Dům je osazen ve vrchní části zahrady, odkud je západním směrem výhled na město, severním a východním směrem zase na údolí řeky Labe. Základní komponent, z něhož vycházel návrh, je jeho vztah k zahradě a šetrné zasazení do terénu. Sadové úpravy zahrady jsou omezeny na minimum, aby zůstala zachována stará zahrada s přerostlými ovocnými stromy a šípkovými keři.
Lákavý výhled na město a malebnou krajinu Podřipska podněcuje k otevřenosti domu do vnějšího prostoru. Svažitý tvar terénu a požadavek na vázanost obytných prostor přízemí na zahradu se odrazil na celkové koncepci domu – hmoty, uspořádání prostoru a komunikačního schématu. Vila je řešena ve dvou plochostřechých kubusech, jenž jsou usazeny ve dvou úrovních a mají navíc odlišně provedené povrchy fasád. Východní část vily s pokoji a zázemím domu je usazená v úrovni příjezdové cesty. Na její střeše je usazena pracovna s pásovými okny do všech stran a vstupem na střešní terasu. Dřevěná konstrukce orámování „podkrovní“ pracovny a verandy při vstupu doplňuje fasády z lícového cihelného zdiva. V západní části vily, usazené níže do zahrady, jsou společné obytné prostory a ložnice rodičů s velkými výplněmi přes celou výšku severního a západního průčelí otevřeny světlu i lákavým výhledům. Kontakt se zahradou navíc umocňuje visutá terasa.
Stavba je ztvárněna v přírodních materiálech - kámen, beton, lícové cihelné zdivo, dřevo a kov v přírodní barvě. V obytné zóně jsou použity štukové vápenné a cementové omítky, povrch je impregnován včelím voskem. Příjezd a pochozí cesty jsou zpevněny kalenou štěrkovou drtí. Ploty jsou z betonu prokládaného na líci lomovým kamenem.

Spoluautoři

Martin Matiska, Dagmar Prášilová

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

[IMG]

foto: Jan Malý

[IMG]

foto: Jan Malý

[IMG]

foto: Iveta Kopicová

[IMG]

foto: Iveta Kopicová

[IMG]

foto: Iveta Kopicová

[IMG]

foto: Iveta Kopicová

[IMG]

foto: Iveta Kopicová

[IMG]

foto: Iveta Kopicová

[IMG]

foto: Iveta Kopicová

[IMG]

foto: Iveta Kopicová

[IMG]

foto: Iveta Kopicová

[IMG]

foto: Iveta Kopicová

[IMG]

Slavné vily

[IMG]

Slavné vily

[IMG]

Slavné vily

[IMG]

Slavné vily

[IMG]

situace

archiv FA ČVUT

[IMG]

Jižní fasáda

archiv FA ČVUT

[IMG]

řez

archiv FA ČVUT