RSS Facebook

Karta stavby 

Neuburgova vila

 
Čelakovského 8 | Litoměřice - Předměstí
Dahn Felix Gasse
GPS: 50°32'38.433"N, 14°8'7.397"E
Autor:
Hermann Muthesius
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1924 - 1927
Aktuální název:
Dětský domov
O stavbě

Vila postavená pro majitele koželužny Friedricha Neuburga je pravděpodobně jednou ze dvou realizací Hermanna Muthesia na českém území (Muthesiovo autorství se ještě uvádí u barevny Anselma Heinzela ve východočeském Jetřichově). Dům v Litoměřicích má fasády kombinující hrubou omítku s kamenným pískovcovým obkladem. V dobovém kontextu, kdy nastupovala avantgardní architektura, tedy působí poměrně konzervativně, ale interiéry se zachovaným obložením působí až modernisticky čistě.

Jsou zde čtyři podlaží na půdorysu obráceného L, přičemž platí, že v delším křídle byly reprezentativní a obytné místnosti a v kratším křídle obslužné prostory. V suterénu bylo umístěno technické zázemí a malá vstupní hala, obložená kamenem, s krbem a schodištěm, vedoucím do pater. V dalším podlaží, ve vztahu k zahradní terase skutečném přízemí, jsou směrem k jihu tři hlavní reprezentativní místnosti. Původně je všechny propojovala enfiláda, k levé navíc přiléhá prosklená zimní zahrada. V severní části delšího křídla je hala s půlkulatým arkýřem, na niž navazuje schodiště. To je mezi suterénem a přízemím kamenné a výše dřevěné. V dalším podlaží byly umístěny převážně obytné pokoje, z nichž tři mají přístup na balkon a jeden na terasu nad zimní zahradou. Původně malé podkroví, dnes využito v celé ploše, je osvětleno vikýřem. Nejen z něj, ale i z místností pod ním se otevírá excelentní výhled na historický střed Litoměřic.

V zahradě o rozloze 1,7 ha je promyšleně umístěno několik dalších objektů. Vlevo od vily se nachází dvoupodlažní zahradnický domek s fasádou opět kombinující drsné omítky a kámen. Vpravo níže pod vilou stojí elegantní zaoblený altán. Přímo v ose hlavní budovy je bazén. Zadní část pozemku, směřující k Mostné hoře, je užívána jako užitková zahrada.

Do roku 1939 byla vila obývána majitelem. V době okupace dům obsadila německá státní policie a setrvala v něm až do roku 1945. Po okupaci sloužila budova jako politická škola OV KSČ. V roce 1951 převzala budovu vojenská správa a užívala ji jako svobodárnu pro ubytování vojenských osob z povolání. 10. 4. 1958 byl objekt předán do správy ONV za účelem zřízení dětského domova, který do té doby sídlil v Levíně. Dětský domov byl přemístěn do Litoměřic v roce 1958, rekonstruován v roce 1987. Z poválečných realizací jsou stylově či půdorysně nejblíže litoměřické vile domy v Berlíně-Charlottenburgu a v Pichelsberge také z 20. let 20. století.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

 

Literatura

HŮRKOVÁ, Ludmila: Hermann Muthesius a vila v Litoměřicích. In: Architekt 4/2008, s. 84
LÍBAL, Patrik: Neuburgova vila. In: Dům a zahrada 11/2009, s. 46-48

Odkazy

Dětský domov Litoměřice:
www.ddltm.cz

[IMG]

Neuburgova vila

Dům a zahrada 11/2009

[IMG]

zimní zahrada

Dům a zahrada 11/2009

[IMG]

Dům a zahrada 11/2009

[IMG]

Zahradnický domek

Dům a zahrada 11/2009

[IMG]

foto interiéru

Dům a zahrada 11/2009

[IMG]

foto interiéru

Dům a zahrada 11/2009

[IMG]

foto interiéru

Dům a zahrada 11/2009

[IMG]

situace

Litoměřice, archiv stavebního úřadu

[IMG]

řezy

Litoměřice, archiv stavebního úřadu

[IMG]

půdorys přízemí

Litoměřice, archiv stavebního úřadu

[IMG]

půdorys podzemního podlaží

Litoměřice, archiv stavebního úřadu