RSS Facebook

Karta stavby 

Mauzoleum rodiny Schrollů

 
Lhotsko
Autor:
Ludwig Zettl
Účel stavby:
Funerální stavba
Výstavba:
1878 - 1900
Sloh:
neorenesance
O stavbě

Rodinnou hrobku si nechal postavit textilní podnikatel Josef Schroll, původem z broumovska, který zde v roce 1871 koupil od knížete Lobkovice panství Pokratice, Vědlice a Černice. V roce 1973 byl povýšen do šlechtického stavu. Za své rodové sídlo si zvolil zámek v Liběšicích. Podílel se mj. na konzervaci zříceniny nedalekého hradu Helfenburk. Schroll zemřel v roce 1891.

Kde stavbu najdete

mapy.cz

Literatura

Nový, Miroslav; Nová, Eliška; Mauzoleum rodinny Schrollů, Srdov (LT, Ústecký kraj), stavebněhistorický průzkum; srpen - říjen 2013; 116 stran

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Turistika cz:
www.turistika.cz

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=18271894&action=element&presenter=ElementsResults

[IMG]

fotografie v kontextu krajiny

Foto: Matěj Páral, NPÚ ÚOP Ústí n. L., 05/2018

[IMG]

Mauzoleum rodiny Schrollů před rekonstrukcí

foto: Filip Landa, 2014