RSS Facebook

Karta stavby 

Expozitura Eskomptní banky

 
8. května 19/5 | Lovosice
GPS: 50°30'46.303"N, 14°3'11.789"E
Autor:
Fritz (ev. Friedrich) Lehmann
Stavitel:
Alwin Köhler & Co.
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1928 - 1929
Sloh:
expresionismus
Aktuální název:
Komerční banka
Historický název:
Böhmische Escompte-Bank und Credit Anstalt, Filiale in Lobositz
O stavbě

Expozitura Eskomptní banky v Lovosicích je ukázkou bankovního domu určeného pro menší města, čemuž odpovídá také její poměrně nenáročné architektonické řešení. Pobočka, postavená v letech 1928–29 v ulici 8. května stavební firmou Alwina Köhlera, se vyznačuje monumentalizujícím pojetím. Dominantním prvkem symetrického průčelí je mohutný obdélný rám, rytmizovaný sdruženými pilastry, vytvářejícími vysoký řád a elegantním průběžným balkonem. Parter je pak pojednán masivní bosáží, tvořící pendant mohutné korunní římsy. Pobočka byla koncipována jako víceúčelový objekt, který kromě banky obsahoval nájemní byty. Jednalo se o poměrně pragmatický krok, který v této době využívala valná většina investorů, neboť tím docílili částečnou refundaci nákladů a zároveň měli nárok na nemalé státní dotace na základě zákona o stavebním ruchu, jímž stát finančně podporoval stavbu bytových domů. V suterénu se tak vedle ústředního topení a archivu nacházely také sklepy nájemníků. Přízemí bylo celé vyhrazeno provozu banky a do haly s úřadovnou se vcházelo přes elegantní obloukovité zádveří. Po stranách haly se pak nacházely kancelář ředitele pobočky, pokladna a likvidatura. Na ty dále navazovaly trezor, účtárna, prostory skontisty a poštovní oddělení. Zaměstnanci banky i obyvatelé domu do objektu vcházeli bočním vchodem, odkud stoupalo schodiště do zbylých podlaží. Zbylá dvě patra byla určena k bydlení, přičemž každé patro obsahovalo jeden velkometrážní byt se shodnou dispozicí. Nejluxusnější byl byt v prvním patře, kde nechyběl průběžný balkón a terasa při dvorním traktu. Kromě příslušenství a provozních částí zde byla samostatná jídelna, tři pokoje a ložnice.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

[IMG]

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

masivní bosáž parteru

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

detail průběžného balkonu v obytném patře

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

půdorysy - podzemní podlaží a parter

Archiv stavebního úřadu MěÚ Lovosice

[IMG]

půdorysy 1. a 2. patra

Archiv stavebního úřadu MěÚ Lovosice

[IMG]

řez

Archiv stavebního úřadu MěÚ Lovosice

[IMG]

pohled

Archiv stavebního úřadu MěÚ Lovosice

[IMG]

detail

Archiv stavebního úřadu MěÚ Lovosice