RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Wilheminy Philippsové

 
Nerudova 2 | Litoměřice - Předměstí 827
Hillegasse
GPS: 50°32'27.366"N, 14°8'3.480"E
Autor:
Julius Werner
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1903 - 1905
Sloh:
historismus, secese
O stavbě

V Litoměřicích se na začátku 20. století chystalo k výstavbě nové čtvrti „za tratí“. Podle dobrého zvyku z této doby byl založen spolek stavebníků. Všeobecně prospěšné stavební společenství vzniklo r. 1902 a jeho členka Wilhemina Philippsová, roz. Wernerová (1862-1936) se hned o rok později pustila do výstavby. Manželé Wilhemina a Karl Philippsovi se vzali v roce 1897. Z počátku bydleli u Karlových rodičů, po kterých Karl přebíral obchod se smíšeným zbožím na náměstí. Po pěti letech se noví manželé rozhodli pro stavbu vlastního domu, zakoupili pozemek za tratí a oslovili Wilheminina otce, místního stavitele Julia Wernera. Stavba měla navenek vyjadřovat postavení rodiny a uvnitř zabezpečit náležitý komfort. Podnikatelský duch rodiny se pak nezapřel v myšlení na stabilní příjem z menší bytové jednotky pro nájemníka. Protože Společenství organizovalo stavebníky s podobným pohledem na bydlení, všechny nově vzniklé domy vykazovaly podobné prvky.

Vila stojí na jihovýchodní části pozemku. Za povšimnutí stojí předzahrádky na jižní a výhodní straně. Fasády jsou bohatě zdobeny prvky historismu. Pro vilu je charakteristická nepravidelná kombinace kvádrů pokojů, válcových věží s cimbuřím a trojúhelníkových štítů. Geometrie není prezentována přímo, ale celá je pospojována zdobnými vlysy, ornamenty kolem oken a výrazným červeným hrázděným, zčásti falešným. Stejný přístup můžeme číst v půdorysech: v suterénu a přízemí je čtvercový půdorys doplněn balkony a věžemi a v patře se zcela rozpíjí pod členitou střešní krajinu. Interiéry byly několikrát přestavěny, ale pořád můžeme číst původní dispozici: suterén, spíše pro užitkové účely (dnes využitý k drobnému podnikání), přízemí s prostornými pokoji jako základ bydlení a v patře drobnější pokoje a výše zmíněná bytová jednotka pro nájemníka.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Výskyty v jiných databázích

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnestavby.cz

[IMG]

Pohled od trati

foto: Filip Landa 2012

[IMG]

Slavné vily Ústeckého kraje, FOIBOS 2008

[IMG]

historická pohlednice

Slavné vily Ústeckého kraje, FOIBOS 2008

[IMG]

originální projektová dokumentace

Slavné vily Ústeckého kraje, FOIBOS 2008