RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Ambrosio (Ambrož) Balli

 

1576 Litoměřice

O autorovi

Ambrosio Balli byl dobovými prameny označován pro svůj původ také přezdívkou Vlach (což ve staré češtině znamenalo Ital). Patřil mezi první vlnu jihoevropských stavebníků, s nimiž do Čech dorazila renesance. Litoměřice mu poskytly natolik příznivé podmínky, že se zde spolu s dalšími krajany usadili a sňatky s dívkami českého původu zdomácněli.
Když r. 1537 město z velké části vyhořelo, bylo potřeba obnovit řadu domů a z důvodu budoucí bezpečnosti začít stavět z cihel namísto dřeva. Stavitel Ambrož Balli Vlach vybudoval pro zámožné měšťany řadu honosných rodových sídel na náměstí a v přilehlých ulicích.
Nejstarší jeho známou stavbou je rozlehlý objekt "U Černého orla", dokončený roku 1564. Balli vystavěl také dům měšťana Adama Nožíře v tehdejší Mariánské ulici (dnes Jezuitská 4), zvaný podle domovního znamení "U Hroznu", doplněný pískovcovým portálem. V roce 1574 dokončil technicky nesnadný projekt kamenného pilíře mostu přes Labe. Další jeho stavbou byl obecní mlýn na dnešním Střeleckém ostrově, který dokončil roku 1577 jeho bratr Francesco. Ambrož Balli stál také u počátku výstavby domu "Pod bání" s jeho charakteristickou vížkou ve tvaru kalicha, dokončeného roku 1580 pro patricijskou rodinu Mrázů z Milešovky. Informace o jeho osobě jsou zaznamenány v litoměřické kronice, kde jsou popsány i okolnosti jeho tragické smrti (byl zavrazděn jistým Bartoněm z městských lázní). Stavitelův hrob v křížové chodbě kostela sv. Michala zmizel při přestavbách v 19. století.

Literatura

Kotyza, Smetana, Tomas a kol: Dějiny města Litoměřic, Město Litoměřice 1997
Kotyza, O., Kotyzová, I: Zmizelé Čechy - Litoměřice, Paseka, Praha - Litomyšl 2011

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Stavby autora

[IMG]

1564 Dům U Černého orla

[IMG]

1584 Dům "Pod bání"