RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Ferdinand Václav Špaček

 

1689 Praha

1752 Praha

O autorovi

Ferdinand Václav Špaček se narodil v Praze v rodině zednického mistra Martina Špačka v roce 1689. Vyučil se v otcově dílně a v roce 1717 se stal zednickým mistrem. V jeho díle jsou patrné vlivy Kiliána Ignáce Dientzenhofera, Jana Blažeje Santiniho a vídeňské architektury. Byl žákem významného českého barokního architekta Františka Maximilána Kaňky (pražské zahrady pod Pražským Hradem, řada pražských paláců). Od roku 1718 do roku 1741 byl dvorním stavitelem Anny Marie Toskánské, mimo ni stavěl pro mnoho dalších šlechticů (přestavba zámku v Ctěnicích, několik pražských paláců atd.). Projektoval většinu staveb na tzv. toskánských panstvích – např. přestavba kostela sv. Alžběty ve Cvikově (1725-29), přestavba kostela sv. Martina v Lidicích (1726-1732), přestavba zámku v Kácově (1727-1733), novostavba zámku v Ploskovicích (ve spolupráci s Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dientzenhofery, 1716-1741), úprava pražského sídla velkovévodkyně – Toskánský palác (po r. 1718), úprava dalšího sídla Anny Marie – zámku Zákupy po roce 1718. Dílo Ferdinanda Václava Špačka je podle nových průzkumů značně rozsáhlé – zahrnuje asi osmdesát lokalit. Zemřel bezdětný a zadlužený (z pokusu o podnikání v oblastni pivovarnictví) dne 8. července 1751 v Praze.

Další stavby autora

Přestavba kostela sv. Vojtěcha ve Slatině u Kralup (1717)
Pivovar v Buštěhradu (1718)
Přestavba zámku v Čestíně (kol.1725)
Kostel sv. Jana Křtitele, Brenná (1723-26)
Kostel sv. Mikuláše v Třebušíně (kol.1726)
Hostinec v Ješíně (kol.1731)
Kostel sv. Jakuba Většího v Kvítkově (1724-27)
Barokizace kostela sv. Alžběty ve Cvikově (1725-29)
Přestavba zámku v Kácově (1727-1733)
Přestavba kostela sv. Máří Magdaleny, Chlumín (1728-34)
Přestavba zámku v Ctěnicích
Poutní areál Horní Police (1717-31)
Přestavba zámku v Horní Polici (1731-34)
Kostel sv. Kateřiny, Počátky (1725-34)
Přestavba zámku v Zákupech (1718-34)
Přestavba zámku v Liběchově (1734-38)
Fara, kaple, přestavby zámku Hostivice  (1734-51)

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Stavby autora

[IMG]

1741 Zámek Ploskovice