RSS Facebook

Karta stavby 

Chlapecká obecná a měšťanská škola

 
Osvobození, Boženy Němcové 2 | Litoměřice - Předměstí 873
Mareschgasse
GPS: 50°32'18.366"N, 14°7'57.227"E
Autor:
Adolf Löbel
Spoluautor:
Alexander Grandissa
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1905 - 1906
Sloh:
neorenesance
Aktuální název:
Základní škola Boženy Němcové
Historický název:
Knaben-Volks- und Bürgerschule, 3. ZŠ
Lidový název:
Božena
O stavbě

Dnešní škola Boženy Němcové je druhou nejstarší ze všech současných litoměřických budov sloužících jako školní zařízení. Před tím, než byla postavena, učili se žáci v centru města na Mírovém náměstí, kde dnes sídlí městský úřad. Nedostatečná kapacita vyvolala potřebu nového objektu, do něhož byla později přestěhována jak chlapecká škola, tak škola dívčí i jedno oddělení mateřské školy.

Stavba nové budovy na "zelené louce" v německé části Litoměřic byla zadána dne 8. června 1905 litoměřickým stavitelům Alexanderu Grandissovi a Františku Benešovi. Oba jmenovaní byli představiteli architektonické školy J. Mockera. První stavební práce započaly 15. června a byly dokončeny za rok a půl. Počátkem září 1906 byla provedena kolaudace 2. patra a do listopadu pak byla dokončena stavba celého objektu. Škola se rázem stala jednou z nejvýstavnějších budov města Litoměřic. Na svou dobu byla velkoryse pojatá. Celkové náklady činily 440 tisíc korun a cena vnitřního vybavení přesáhla 33 tisíc korun. Vnitřní vybavení dodaly firmy z Litoměřic, z Prahy i z Vídně. Zařízení bylo na svou dobu zcela unikátní a moderní včetně lavic, vybavení kanceláří, kabinetů, kreslírny a tělocvičny. Bohužel se dodnes téměř nic nedochovalo.

Škola má tři patra a základní půdorys ve tvaru L se zajímavým členěním. Konce obou křídel i „střed L-ka“ jsou zvýrazněny vystouplými štíty – napříč položenými trakty, z nichž jeden obsahoval dříve menší tělocvičnu, druhý obsahoval jídelnu, ve třetím je dodnes koncertní sál. Ten se vyznačuje skvělou akustikou, které napomáhá klenutý strop. V sále jsou varhany, které sem byly umístěny dodatečně.

Zdobených štítů je na budově celkem pět. Roh ulice B. Němcové a Osvobození je doplněn o vyhlídkovou věž. Základní princip půdorysu spočívá v chodbě vedoucí na vnitřní straně – směrem do dvora, kde bylo nedávno vybudováno hřiště s umělou trávou – a učebnami orientovanými směrem do ulic. Budova má několik vchodů, dnes se do školy vchází z ulice Boženy Němcové. Druhý vchod z ulice Osvobození naproti městskému parku slouží pro přístup do školní družiny. Na fasádě,  jejíž celkové pojetí dává tušit nastupující secesi. doznívají neorenesanční a klasicistní prvky (čučky, suprafanestry, barokizující kartuše).

V roce 1998 prošla stavba nákladnou rekonstrukcí, která se týkala především fasády, ale i některých změn vnitřní dispozice a vybudování venkovního hřiště. Všechny učebny jsou schopny pojmout až 700 žáků - dnes jde o největší školní zařízení v Litoměřicích, které je koncipováno jako škola se zaměřením na hudební výchovu.

 

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Oficiální web školy:
www.skolabn.cz

[IMG]

celkový pohled od městského parku

foto: Filip Landa

[IMG]

křídlo budovy s koncertním sálem

foto: Filip Landa

[IMG]

vchod z ulice B. Němcové

foto: Filip Landa

[IMG]

štít s datací dostavby

foto: Filip Landa

[IMG]

zadní trakt se sportovištěm

foto: Filip Landa

[IMG]

koncertní sál

1906 - 2006 Základní škola Litoměřice, publikace k jubileu

[IMG]

historická pohlednice

1906 - 2006 Základní škola Litoměřice, publikace k jubileu

[IMG]

historická pohlednice

Z Litoměřic a okolí pohledy staré a nejstarší

[IMG]

historický snímek - na jižním svahu vznikala zástavba až po 1. světové válce

1906 - 2006 Základní škola Litoměřice, publikace k jubileu

[IMG]

jižní svah před zastavěním vilami z meziválečných let

Z Litoměřic a okolí pohledy staré a nejstarší, 1995

[IMG]

historická pohlednice ulice Osvobození (Mareschgasse) s později dostavěnou sokolovnou (arch. V. Krause)

Z Litoměřic a okolí pohledy staré a nejstarší, 1995

[IMG]

V sousedství školy vyrostla secesní budova Zemského vojenského velitelství, dnes sídlo Policie ČR

Foto Studio H

[IMG]

uplatnění budovy v panoramatu Litoměřic

1906 - 2006 Základní škola Litoměřice, publikace k jubileu

[IMG]

historický snímek učebny s výstavou žákovských prací

1906 - 2006 Základní škola Litoměřice, publikace k jubileu

[IMG]

foto před rekonstrukcí

1906 - 2006 Základní škola Litoměřice, publikace k jubileu

[IMG]

jižní fasáda

1906 - 2006 Základní škola Litoměřice, publikace k jubileu

[IMG]

řezopohled východního zadního traktu

1906 - 2006 Základní škola Litoměřice, publikace k jubileu

[IMG]

řezy

1906 - 2006 Základní škola Litoměřice, publikace k jubileu