RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Přelet nad hypermarketovým hnízdem

16. 02. 2016 | Řada západoevropských metropolí se již poučila a ve snaze minimalizovat negativní dopady hypermarketů sestavuje podrobné plány, kolik nových obchodů si město může dovolit a za jakých podmínek. V Česku naproti tomu snahy o usměrňování obřích prodejen zatím odmítáme, nejčastěji s poukazem na všeřešící volnou ruku trhu. Hypermarketové řetězce mají také obrovskou ekonomickou moc a z ní vyplývající moc politickou. Dalším faktorem, který jim pomáhá při vítězném tažení našimi městy, bývá nízký zájem občanů o dění ve své obci. Ale i tehdy, když občané vyjádří svůj nesouhlas, prosazují zástupci obcí zájmy řetězců bez ohledu na veřejné mínění a někdy i bez ohledu na zákony. Dokládají to případy popsané v této publikaci, které bohužel nejsou ojedinělé.

[IMG]

20 let práce KPÚ v Ústí nad Labem

08. 07. 2012 | Přinášíme unikátní publikaci z roku 1969 vydanou u příležitosti 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem. Podívejte se, jak vypadal model litoměřického sídliště Kocanda, kdo je autorem budovy terezínské Biovety či atypických bytových jednotek v Doksanech.