RSS Facebook

 

[IMG]

Zmizelé Litoměřice I - zmizelé kostely

01. 01. 2021 | Počet litoměřických kostelů a jejich vysoké architektonické kvality odpovídají mimořádnému významu města: od raně středověké aglomerace přes přední královské město vrcholného středověku až po sídlo jednoho z prvních biskupství v rekatolizujících se Čechách 17. století. Celá řada barokních kostelů z tohoto období tvoří dodnes ozdobu města. V tomto článku se však budeme zabývat naopak těmi svatyněmi, o jejichž podobě dnes svědčí již jen menší či větší pozůstatky v ulicích města, případně pouze archivní materiály.

[IMG]

Urbanistický vývoj Litoměřic

08. 10. 2012 | Pilotní článek rubriky o litoměřické minulosti bude věnován urbánnímu vývoji Litoměřic od dob prvního osídlení po současnost. Pokusím se zde jen stručně shrnout zásadní milníky, které ovlivnily celkovou tvář města. Selektivní výklad v jednom článku však nemůže být zdaleka úplný. K poskládání komplexního obrazu Litoměřic by měly posléze posloužit další články v této rubrice.